< zpět
Slova a obrazy z Petrkova

Křehké ohlédnutí, propojující slovo, obraz a hudbu, za geniálním básníkem, grafikem a venkovským „outsiderem volbou“. Svědectví o dialogu duše s Bohem, inspirované návštěvami petrkovského statku a přátelstvím s Reynkovými syny Danielem a Jiřím – v režii Jana Nebeského.

Hudba: Martin Dohnal
Zpěv a slovo: Lucie Trmíková
Fotografie: Bohdan Holomíček

Slova a obrazy z Petrkova