< zpět
Vážný zájem / Symfonie Asrael + host dirigent Tomáš Netopil

Premiérový poslechový večer Vážného zájmu na Střecha Lucerny, který byl věnován skladateli Josefu Sukovi a jeho symfonii Asrael.  Setkání s váženými hosty, hudebním ředitelem operního divadla v Essenu, dirigentem Tomášem Netopilem a muzikologem a vedoucím redaktorem nakladatelství Bärenreiter Praha, Jonášem Hájkem.

19:30 otevření vstupu do salónu na Střeše Lucerny
20:00 zahájení
20:05 úvodní provedení Sukovy skladby “O matinčině srdci” (Markéta Týmlová)
20:15 přednáška o symfonii Asrael a nové edici díla (Jonáš Hájek)
20:35 krátká přestávka
20:45 POSLECH Symfonie Asrael Op. 27
21:45 závěrečné slovo a debata s hosty (Tomáš Netopil, Jonáš Hájek)

Tomáš Netopil (*1975) vystudoval hru na housle a poté dirigování pod vedením Jiřího Bělohlávka na AMU a Jormy Panuly na Královské hudební akademii ve Stockholmu. Od roku 2009 působil jako hudební ředitel Národního a Stavovského divadla a v roce 2013 byl jmenován hudebním ředitelem operního divadla Aalto-Musiktheater v Essenu a Essenské filharmonie. Spolupracoval s orchestry, jako jsou Berlínská filharmonie, Orchestr lipského Gewandhausu, Dresdner Staatskapelle, Vídeňští symfonikové, Londýnský filharmonický orchestr nebo Filharmonický orchestr BBC. Od sezony 2018/2019 se stane hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie.

Jonáš Hájek (*1984) absolvoval Pražskou konzervatoř, obor violoncello, a hudební vědu na FF UK v Praze. V roce 2005–2006 studoval na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy v Lipsku. Od roku 2007 je zaměstnán v pražské pobočce nakladatelství Bärenreiter jako redaktor (od roku 2017 vedoucí redaktor). Tvorbě Josefa Suka se věnoval nejprve v této roli – jako redaktor edic Zdeňka Nouzy (Sukovy komorní skladby) a Jarmily Gabrielové (Životem a snem op. 30). Edici Sukova Asraela připravoval v letech 2015–2018. Jonáš je činný rovněž jako básník a kurátor literárních akcí.

Markéta Týmlová (*1978) působí jako pedagog a korepetitor na Konzervatoři a ZUŠ Piaristické náměstí v Českých Budějovicích. Od roku 2003 se intenzivně věnuje klavírní tvorbě Josefa Suka, se kterou se také představila v roce 2004 na festivalu Pražské Jaro. V roce 2007 vydala na 4CD komplet Sukových skladeb pro klavír. Markéta studovala na konzervatoři v Českých Budějovicích a na pražské HAMU. V současnosti se kromě pedagogické dráhy věnuje také komorní hře, především v souboru Tria Budvicense, ve kterém účinkuje spolu s houslistou Martinem Týmlem a violoncellistkou Lenkou Týmlovou.

Vchod najdete naproti vstupu do velkého sálu (ze Štěpánské ulice), zvoňte na zvonek Ondřej Kobza. Salón se nachází v pátém patře, do čtvrtého jezdí páternoster, zbylé je nutné vyšlapat.

Vstupné dobrovolné s doporučenou hranicí 200,- Kč (studenti a ZTP mohou platit o trochu méně, nadšenci a podporovatelé o něco více). Místa je nutná rezervovat emailem přes salon@domacikoncerty.cz nebo SMS na 731 739 603.