Newsletter

Zajímá vás, co se děje na střeše i pod ní?

Abychom na Váš e-mail mohli zasílat zajímavé zprávy, potřebuje společnost Zahrada na Střeše s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, jako správce osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Každý uživatel webu www.strechalucerny.cz (dále jen „web“) vložením své e-mailové adresy v rámci přihlášení se k odběru newsletterů souhlasí s tím, aby jeho e-mailová adresa byla zaznamenána a uchovávána společností

Zahrada na střeše s.r.o., IČ 04778227, sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“)

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a právními předpisy, za účelem zařazení uživatele na seznam uživatelů webu vedený Společností a dále za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídek Společnosti či třetích osob - obchodních partnerů Společnosti a Střechy Lucerny na zadanou e-mailovou adresu uživatele elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatele i prostřednictvím zpracovatele/ů.

Souhlas je udělován dobrovolně a na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemně nebo e-mailem. Uživatel je oprávněn požádat Společnost o opravu osobních údajů i o informaci o zpracování jeho osobních údajů a Společnost mu takovou informaci bez zbytečného odkladu podá. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo jiný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo se zákonem, může požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat nápravu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným a srozumitelným projevem vůle a to na emailové adrese info@strechalucerny.cz.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)